RESULTAT CHAMPIONATET 2015

   HEM ::
 

 space.gif
Fler bilder kommer!
Längst ner på sidan finns hela resultatlistan med poäng.  

Diplom till alla deltagare har sänts med E-post perioden 20/10-24/10.
Har du inte fått ditt diplom hör av dig till
info@swedisheventpre.se

CAMPEONATO DE SUECIA DE PURA RAZA ESPAÑOLA

AXEVALLA

17/10 - 18/10 2015

DOMARE
MORFOLOGÍA: RAFAEL J. GARRIDO HERENCIA
FUNCIONALIDAD: MIGUEL MARTINEZ TEBARNALINA
1:a ston 1 år: NALINA


ALMA DE BREZO
2:a ston 1 år: ALMA DE BREZO


TACTICA
1:a ston 2 år: TACTICA


ESPERANZA LXXIII
2:a ston 2 år: ESPERANZA LXXIII


ESPERANZA LXXIII
1:a ston 3 år: ESPERANZA LXXIII


GANDULA A
2:a ston 3 år: GANDULA A


PRIMAVERA CIII
3:a ston 3 år: PRIMAVERA CIII


NIETO X
1:a hingstar 2 år: NIETO X


INESPERADO PYRAMID
2:a hingstar 2 år: INESPERADO PYRAMID


XPRI P
1:a hingstar 3 år: XPRI P


ROBLE XX
2:a hingstar 3 år: ROBLE XX


FUGADA II
1:a ston 4 år: FUGADA II


TESORA DE CODICIOSO
1:a ston 5 och 6 år: TESORA DE CODICIOSO


MARAVILLA CIX
1:a ston 7 år och äldre: MARAVILLA CIX


VENTERO RA
1:a hingstar 4 år: VENTERO RA


ARAGORN GE
1:a hingstar 5 och 6 år: ARAGORN GE


NAVARRO RAM
2:a hingstar 5 och 6 år: NAVARRO RAM


FUER ROMEO
3:a hingstar 5 och 6 år: FUER ROMEO


TESORO XXIII
4:a hingstar 5 och 6 år: TESORO XXIII


MAGO CG
1:a hingstar 7 år och äldre: MAGO CG


DORITO IV
2:a hingstar 7 år och äldre: DORITO IV


SOLVENTE
3:a hingstar 7 år och äldre: SOLVENTE


FARAON DE LA GRANJA
1:a Valack: FARAON DE LA GRANJA


BUSCADOR XXVII
2:a Valack: BUSCADOR XXVII


ALMONTEÑO XIV
3:a Valack: ALMONTEÑO XIV


GOLOSINO IV
4:a Valack: FARAON DE LA GRANJA


RAFAEL J. GARRIDO HERENCIA
Domare för exteriör och rörelser: RAFAEL J. GARRIDO HERENCIA


Sektion 1 a; Ston 1 år
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Poäng

1
0102

NALINA
7240151403SE056
752096700025930
06/04/2014 FER AVELLADO
190101002432836
NEFERTITE
1901010024SE015
STUTERI ORNAHOLM
49C0000787
STUTERI ORNAHOLM
49C0000787
CARINA NORDLING
MARI KARLSSON
Morf 76,250
Mov 18,000 MM
Total 94.250

2
0101

ALMA DE BREZO 7240151403SE081
985141000876122

29/03/2014

ARMAS RANZAL
190101002202611
BAILAORA XIV

BAILAORA XIV
190101002003909

BREZO
49C0021037

ANNIKA
ENGELBREKTSSON
49G0024505

MARIA LJUNG Morf 70.750
Mov 16.500
Total 87.250

Sektion 3 a; Ston 2 år
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Poäng

1
3002

TACTICA
7240151303SE021
977200007700654
19/05/2013 TANTEO MAC
724015090243055
ESPERANZA XXX
1901010024SE016
STALL HULTET
49C0005128
STALL HULTET
49C0005128

JIMMY MÅRTENSSON

Morf 76.750
Mov 13.500
Total 90.250

2
3001

ESPERANZA LXXIII
7240151302SE275
752098100672289

03/06/2013

FER AVELLADO
190101002432836

PLANCHA
724015070105889

PROSUS PRE
49C0007475

PROSUS PRE
49C0007475

MARI KARLSSON Morf 71.000
Mov 18.000 MM
Total 89.000

Sektion 5 a; Ston 3
år
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Poäng
1
5002

VALENCIA P
7240151202SE238
752098100632495

12/04/2012

RAZONADO MAC
724015070114495

ALHAJA VI
190101002126857

PEPINO PRE
4900022150

PROSUS PRE
49C0007475

MARI KARLSSON Morf 73.500
Mov 21.000 MM
Total 94.500
2
5003

GANDULA A
724015120293533
10010000724010
150036276

17/04/2012

CLAUDIO VIVES
190101002410790

BELCHITANA A
724015070102305

GANADERIA
ANTARES SL
1900053673

JENNIE COLBRIE
49C0000904
PHILIP
BELHOUSSINE
ULRIKA
BELHOUSSINE
Morf 73.750
Mov 19.500
Total 93.250
3
5001

PRIMAVERA CIII
7240151202SE256
752098100598042

13/05/2012

GUERRERO 7
190101002119353

TRIANERA LXIV
190101002315103

YLVA NORDSTROM
49C0008513

YLVA NORDSTROM
49C0008513

MARI KARLSSON Morf 70.500
Mov 16.500
Total 87.000

Sektion 2 a; Hingstar 1 år
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Anm

2000

INGEN HÄST I
DENNA KLASS
             

Sektion 4 a; Hingstar 2 år

Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Poäng
1
4001

NIETO X
7240151303SE007
985170002206703

14/04/2013 TANTEO MAC
724015090243055
NEFERTITE
1901010024SE015
STUTERI ORNAHOLM
49C0000787
PEPINO PRE
4900022150
SARA HEDBERG Morf 77.750
Mov 18.000 MM
Total 95.750
2
4002

INESPERADO
PYRAMID
724015130297663
100100007240101
50038281

17/02/2013

NARBON
724015070108523

INESPERADA XVIII
190101002410074

PYRAMID
1900059532

BREZO
49C0021037

MARIA LJUNG Morf 66.500
Mov 16.500
Total 83.000

Sektion 6 a; Hingstar 3 år

Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Poäng
1
6001

XPRI P
7240151202SE237
752098100632932

17/04/2012

RAZONADO MAC
724015070114495

CLASICA P
1901010024SE006

PEPINO PRE
4900022150

NICOLE NELIN
49G0018558

NICOLE NELIN Morf 75.750
Mov 18.000 MM
Total 93.750

2
6002

ROBLE XX
7240151202SE258
752098100620816

19/04/2012 BURLON GC
190101002403686
MASTIA II
190101002211805

WARMAGARD
49C0003189

WARMAGARD
49C0003189
EMMA LAURÉN Morf 70.000
Mov 12.000
Total 82.000

Sektion 7 a; Ston 4 år

Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Anm
1
7001

FUGADA II
7240151102SE201
977200008083008

07/05/2011

RAZONADO MAC
724015070114495

FRIVOLA-CEN
190101002304284

BRANTSVIKENS
P.R.E.
49C0003760

STUTERI DENISE STOLT
49C0021569

PHILIP
BELHOUSSINE
Morf 73.750
Mov 20.000 MM
Total 93.750

Sektion 9 a; Ston 5 och 6 år
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Poäng
1
9001

TESORA DE CODICIOSO
7240151002SE170
977200008023352

23/06/2010

CODICIOSO-MAC
190101002101183

FANTASTICA XV
19010100213052

STUTERI LA
LEYENDA
49C0001972

ALKARP P R E
49C0012198

MARI KARLSSON
CARINA NORDLING

Morf 78.000
Mov 19.000 MM
Total 97.000

Sektion 11 a; Ston 7 år och äldre
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Poäng
1
1101

MARAVILLA CIX
7240150701SE036
752098100428079

12/06/2007

FANDANGUILLO II
190101002103484

DIVA XXX
190101002112793

YEGUADA JOJO
49C0001207

YEGUADA JOJO
49C0001207

PHILIP
BELHOUSSINE
ULRIKA BELHOUSSINE
Morf 62.500
Mov 18.000 MM
Total 80.500

Sektion 8 a; Hingstar 4 år
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Anm

1
8001

VENTERO RA
724015110281761
100100007240101
50025296

31/03/2011

LANZAROTE ARB
190101002426181

VENTERA XI
190101002107378

YEGUADA VALLE
MIÑOR, S.L.
1900013855

YEGUADA
BELTRAMIN
49C0022190

MANOLO ORTEGA Morf 67.500
Mov 17.000 MM
Func 18.750
Total 86.250

Sektion 10 a; Hingstar 5 och 6 år

Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Anm
1
1002

ARAGORN GE
7240150902SE176
752098100425831

11/04/2009

JUDIO VII
190101002115173

NABRISA
190101002408838

STUTERI GEDEMO
49C0003621

BÅLSTA GÅRD
49C0018602

PHILIP
BELHOUSSINE
ULRIKA BELHOUSSINE

Morf 74.063
Mov 23.000 MM
Func 25.750
Total 99.813

2
1003

NAVARRO RAM
724015090238748
981098100667958
04/04/2009 CANDELO RAM
190101002401118
NAVARRA RAM
19010100242425
RAFAEL AYALA
MUÑOZ
1900005837
GESTA PRE
4900059661
MARI KARLSSON
Morf 74.438
Mov 21.000
Func 19.750
Total 94.188
3
1001

FUER ROMEO
724015090244441
941000011664540

12/01/2009

CARLO-SENI
190101002123484

MESTIZA FC
190101002419853

YEGUADA FUERTES
CAMACHO
1900004064

ANNA SVENSSON
49G0011788

PHILIP
BELLHOUSSINE
Morf 67.500
Mov 18.000
Func 23.000
Total 90.500
4
1004
TESORO XXIII
7240151002SE155
977200007698186
04/05/2010 TENDENCIOSO IV
190101002200516
ESPERANZA XXX
1901010024SE016
STALL HULTET
49C0005128
STALL HULTET
49C0005128
LENA MÅRTENSSON Morf 64.125
Mov 13.000
Func 20.500
Total 84.625

Sektion 12 a; Hingstar 7 år och äldre
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Anm
1
1203

MAGO CG
190101002508378
981098100498832

06/06/2006

RUANO
190101002002378

FURIOSA IL
190101002216235

SALVADOR CORTES
GARCIA
1900000130

GANADERIA
NORDENBERG
49C0023836

PHILIP
BELHOUSSINE
Morf 72.563
Mov 24.000 MM
Func 23.250
Total 95.813
2
1201

DORITO IV
724015070118704
981098100763930

14/10/2007

ROMERO XXVIII
190101002120396

ISMINA-POL
190101002315789

MANUEL FLORENCIO
RAMOS
1900052964

MARIE SVENSSON
4900062468

PHILIP
BELHOUSSINE
Morf 71.063
Mov 19.000
Func 23.250
Total 94.313
3
1202
SOLVENTE 724015070105193
981098100656586
30/01/2007 JAQUIMERO 190101002007160 ARTEMISA II 190101001813465 YEGUADA PEDRO
PONS S.L
1900003601
KARLSLUND P.R.E.
49C0003538
MIRIAM JOHANSSON
DITTE LUNDBERG
Morf 68.813
Mov 20.000
Func 20.500
Total 89.313

Sektion 15 a; Valack
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Handler Anm

1
1503

FARAON DE LA
GRANJA
724015090241088
981098100669174

17/04/2009

TROVADOR IX
190101002407871

IRIS CVIII
190101002406302

YEGUADA LA GRANJA
1900050238

ANITHA JULÉN
49G0022538

ANITHA JULÉN
JOSEFINE JULÉN
Morf 70.875
Mov 21.000 MM
Func 23.750
Total 94.625
2
1504

BUSCADOR XXVII
190101002500090
941000000889443

17/08/2005

DESCARADO XLIV
190101002117089

ALPUJARREÑA
190101002103640

JUAN CARLOS
MARIN CAMACHO
1900054257

ANNA SVENSSON
49G0011788

ANNA SVENSSON Morf 71.250
Mov 19.000
Func 21.000
Total 92.250

3
1501

ALMONTEÑO XIV
190101002110580
1F50332F2F
06/05/1995 EMBAJADOR XVIII
190101001813008
ALMONTEÑA XI
190101002002424

YEGUADA
HERMANOS
CORTES
1900007207

SOPHIA
DJIOBARIDIS
49G0024883

SOPHIA
DJIOBARIDIS

Morf 67.688
Mov 19.000
Func 22.500
Total 90.188
4
1502
GOLOSINO IV
1901010024SW003
752098101079786
21/07/2003 FANDANGUILLO II
190101002103484

DAMA-M
190101002126701

MARIKA OLSSON
4900052523

MARIKA OLSSON
4900052523

MARIKA OLSSON Morf 68.063
Mov 19.000
Func 20.000
Total 88.063

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ridprov
Nr Häst Född e. u. Uppfödare Ägare Ryttare Poäng

8001

VENTERO RA
724015110281761
100100007240101
50025296

31/03/2011

LANZAROTE ARB
190101002426181

VENTERA XI
190101002107378

YEGUADA VALLE
MIÑOR, S.L .
1900013855

YEGUADA
BELTRAMIN
49C0022190

LENA BELTRAMIN 18.750 MF
1:a klass 8
1001

FUER ROMEO
724015090244441
941000011664540

12/01/2009

CARLO-SENI
190101002123484

MESTIZA FC
190101002419853

YEGUADA FUERTES
CAMACHO
1900004064

ANNA SVENSSON
49G0011788

ANNA SVENSSON
23.000
1002

ARAGORN GE
7240150902SE176
752098100425831

11/04/2009

JUDIO VII
190101002115173

NABRISA
190101002408838

STUTERI GEDEMO
49C0003621

BÅLSTA GÅRD
49C0018602

ULRIKA
BELHOUSSINE

25.750 MF
1:a klass 10

1003

NAVARRO RAM
724015090238748
981098100667958
04/04/2009 CANDELO RAM
190101002401118
NAVARRA RAM
19010100242425
RAFAEL AYALA
MUÑOZ
1900005837
GESTA PRE
4900059661
XANTIA AHLÉN
19.750
1004 TESORO XXIII
7240151002SE155
977200007698186
04/05/2010 TENDENCIOSO IV
190101002200516
ESPERANZA XXX
1901010024SE016
STALL HULTET
49C0005128
STALL HULTET
49C0005128
LENA MÅRTENSSON 20.500
1201

DORITO IV
724015070118704
981098100763930

14/10/2007

ROMERO XXVIII
190101002120396

ISMINA-POL
190101002315789

MANUEL FLORENCIO
RAMOS
1900052964

MARIE SVENSSON
4900062468

ULRIKA
BELHOUSSINE
23.250
1202 SOLVENTE 724015070105193
981098100656586
30/01/2007 JAQUIMERO 190101002007160 ARTEMISA II 190101001813465 YEGUADA PEDRO
PONS S.L
1900003601
KARLSLUND P.R.E.
49C0003538
MIRIAM JOHANSSON

20.500
1203

MAGO CG
190101002508378
981098100498832

06/06/2006

RUANO
190101002002378

FURIOSA IL
190101002216235

SALVADOR CORTES
GARCIA
1900000130

GANADERIA
NORDENBERG
49C0023836

DAN NORDENBERG
23.250 MF
1:a klass 12

1501

ALMONTEÑO XIV
190101002110580
1F50332F2F
06/05/1995 EMBAJADOR XVIII
190101001813008
ALMONTEÑA XI
190101002002424

YEGUADA
HERMANOS
CORTES
1900007207

SOPHIA
DJIOBARIDIS
49G0024883

SOPHIA
DJIOBARIDIS

22.500
1502 GOLOSINO IV
1901010024SW003
752098101079786
21/07/2003 FANDANGUILLO II
190101002103484

DAMA-M
190101002126701

MARIKA OLSSON
4900052523

MARIKA OLSSON
4900052523

MARIKA OLSSON 20.000

1503

FARAON DE LA
GRANJA
724015090241088
981098100669174

17/04/2009

TROVADOR IX
190101002407871

IRIS CVIII
190101002406302

YEGUADA LA GRANJA
1900050238

ANITHA JULÉN
49G0022538

ANITHA JULÉN
JOSEFINE JULÉN
23.750 MF
1:a klass 15
1504

BUSCADOR XXVII
190101002500090
941000000889443

17/08/2005

DESCARADO XLIV
190101002117089

ALPUJARREÑA
190101002103640

JUAN CARLOS
MARIN CAMACHO
1900054257

ANNA SVENSSON
49G0011788

ANNA SVENSSON 21.000
Fel i listan rapporteras till
info@swedisheventpre.se

line
mm_spacer.gif
       
 
www.swedisheventpre.se
Copyright © 2009