bannerchpre_left_09_1.png
  Tillbaka tävlingsresultat ::
   
 


CAMPEONATO DE SUECIA DE PURA RAZA ESPAÑOLA, STRÖMSHOLM 19/9 -20/9 2009, SUECIA
SVENSKA CHAMPIONATET FÖR PURA RAZA ESPAÑOLA

Domare: Alfonso del Castillo Caracuel

PREMIOS ESPECIALES - CHAMPIONTITLAR
CAMPEÓN DE FUNCIONALIDAD
CHAMPION BÄSTA RIDPROV
DONOSO VII
190101002310142
YEGUADA VIKINGA PRE
49C0003214
C:  YEGUADA SOTO GIL S.L.
1900019249
SUBCAMPEÓN DE FUNCIONALIDAD
RESERV CHAMPION BÄSTA RIDPROV
NADADOR X
190101002113489
JESSICA HOLMSTROM
4900022204
C: MANUEL MORENO GARCIA
1900000494
MEJORES MOVIMIENTOS JÓVENES
BÄSTA GÅNGARTER UNG
FRESA CA
190101002503858
TRANSPORTES LA PEÑA DE BEJAR,S 1900015409 C: TRANSPORTES LA PEÑA DE BEJAR,S 1900015409
MEJORES MOVIMIENTOS ADULTOS BÄSTA GÅNGARTER ÄLDRE
HECHICERA LIX
190101002106449
TRANSPORTES LA PEÑA DE BEJAR,S 1900015409 C: ANTONIO PEREZ JAPON
1900000753
CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO
UNGSTO CHAMPION
CARMINA V
7240150701SE046
JENNIE COLBRIE
49C0000904
C: JENNIE COLBRIE
49C0000904
SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO RESERV UNGSTO CHAMPION
KENYA CEN
190101002503281
ABOVA PRE
49C0004398
C: YEGUADA CENTURION, S.L.
1900006124
CAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO
UNGHINGST CHAMPION
ICARLO
7240150701SE047
OVRARPS STUTERI & DRESSYRCENTER 4900022220 C: OVRARPS STUTERI & DRESSYRCENTER
4900022220
SUBCAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSORESERV UNGHINGST CHAMPION
LLOVIO
190101002510652
STALL VASMAN
49C0004314
C: CRISTINA BAQUERO RODRIGUEZ 1900007633
CAMPEONA DEL CONCURSO
STO CHAMPION
ESPERANZA XXX
1901010024SE016
STALL HULTET
49C0005128
C: ELISABETH CARLSSON
4900020248
SUBCAMPEONA DEL CONCURSO
RESERV STO CHAMPION
BATURRA XXXI
190101002404773
RANDAZ
4900062469
C: DOMINGO GARCIA BRIÑON
1900000941
CAMPEÓN DEL CONCURSO
HINGST CHAMPION
DONOSO VII
190101002310142
YEGUADA VIKINGA PRE
49C0003214
C:  YEGUADA SOTO GIL S.L.
1900019249
SUBCAMPEÓN DEL CONCURSO
RESERV HINGST CHAMPION
NADADOR X
190101002113489
JESSICA HOLMSTROM
4900022204
C: MANUEL MORENO GARCIA
1900000494

ÖVRIGA PRISER
BÄSTA P.R.E.-UPPFÖDARE 2009 ELISABETH CARLSSON
UBBY GÅRD P.R.E.
4900020248
 
BÄSTA SVENSKFÖDDA P.R.E. 2009 ESPERANZA XXX
1901010024SE016
Ägare : STALL HULTET
49C0005128
Uppfödare: ELISABETH CARLSSON,
UBBY GÅRD P.R.E. 4900020248
BÄSTA HANDLER 2009 AMANDA SINIMETS

GESTA PRE
4900059661
 
HINGST CHAMPION - DONOSO VIIRESERV HINGST CHAMPION - NADADOR XSTO CHAMPION - ESPERANZA XXXRESERV STO CHAMPION - BATURRA XXXIUNGHINGST CHAMPION - ICARLORESERV UNGHINGST CHAMPION - LLOVIOUNGSTO CHAMPION - CARMINA VRESERV UNGSTO CHAMPION - KENYA CENBÄSTA GÅNGARTER ÄLDRE - HECHICERA LIXBÄSTA GÅNGARTER UNG - FRESA CA
CHAMPION BÄSTA RIDPROV- DONOSO VIIRESERV CHAMPION BÄSTA RIDPROV- NADADOR X
BÄSTA SVENSKFÖDDA P.R.E. 2009
- ESPERANZA XXX
BÄSTA HANDLER 2009 - AMANDA SINIMETS - GESTA PRE
Foto J. Fredin 


Foto om inte annat anges: Natalie Lindholm.
Bilder går att köpa, kontakta fotografen per mail natalielindholm@swedisheventpre.se
Det är inte tillåtet att i något sammanhang låna fotgrafens bilder för publicering, gäller även för publicering på egen hemsida!

 

 
www.swedisheventpre.se
Copyright © 2009 Evenemangskommittén - Pura Raza Española                   .info@swedisheventpre.se