EVENT P.R.E.

CHAMPIONTITLAR 2011
  Tillbaka tävlingsresultat ::
   
 


CAMPEONATO DE SUECIA DE PURA RAZA ESPAÑOLA, STRÖMSHOLM 17/9 - 18/9 2011, SUECIA
SVENSKA CHAMPIONATET FÖR PURA RAZA ESPAÑOLA

Domare: Alfonso del Castillo Caracuel

PREMIOS ESPECIALES - CHAMPIONTITLAR
Titel Häst Uppfödare Ägare
CAMPEÓN DE FUNCIONALIDAD
HINGST CHAMPION RIDPROV
JUBON
190101002407488
985100010085471
CRISTINA BAQUERO RODRIGUEZ
1900007633
RANDAZ 4900062469
SUBCAMPEÓN DE FUNCIONALIDAD
RESERV HINGST CHAMPION RIDPROV
DELFINUS
190101002311292
985120006898524
ALFONSO GONZALEZ CASTAÑO
1900013734
FABELGARDENS PRE
4900057822
MEJORES MOVIMIENTOS JÓVENES
BÄSTA GÅNGARTER UNG

CARRERA IV
7240150802SE070
MARIANNE SUNDÉN
4900052269
MARIANNE SUNDÉN
4900052269
MEJORES MOVIMIENTOS ADULTOSBÄSTA GÅNGARTER ÄLDRE

ARMAS VELEÑO
190101002314552
985100006049770
FLORENCIO
MORENO MUÑOZ E
HIJOS S.C.
1900000489
STORA HAJDES
P.R.E.
4900052266
CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO
UNGSTO CHAMPION

CASTIZO BELLEZA
7240150802SE124
752098100495366
YEGUADA CASTIZO
49C0007144
YEGUADA CASTIZO
49C0007144
SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO RESERV UNGSTO CHAMPION

ELEGANCIA F
7240150902SE096
752098100465465
YEGUADA FAVORITO
4900061214
YEGUADA ELEGANCIA
49C0008647
CAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO
UNGHINGST CHAMPION

CORAZON DE CODICIOSO
7240150902SE103
752098100476490
STUTERI LA LEYENDA
49C0001972
STUTERI LA LEYENDA
49C0001972
SUBCAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO
RESERV UNGHINGST CHAMPION

CODICIOSO LEY
7240150902SE104
752098100478038
STUTERI LA LEYENDA
49C0001972
TEAM BLOODY COLD
49C0002784
CAMPEONA DEL CONCURSO
STO CHAMPION

ESPERANZA XXX
1901010024SE016
982009102685712
ELISABETH CARLSSON
4900020248
STALL HULTET
49C0005128
SUBCAMPEONA DEL CONCURSO
RESERV STO CHAMPION

ESTEPEÑA XXV
1901010024DK001
752098101118923
HIPOCAMPOS ANITA WALLIN
1800019515
ROSMARIN
49C0011972
CAMPEÓN DEL CONCURSO
HINGST CHAMPION
DELFINUS
190101002311292
985120006898524
ALFONSO GONZALEZ CASTAÑO
1900013734
FABELGARDENS PRE
4900057822
SUBCAMPEÓN DEL CONCURSO
RESERV HINGST CHAMPION
JUBON
190101002407488
CRISTINA BAQUERO
RODRIGUEZ
1900007633
RANDAZ
4900062469

ÖVRIGA PRISER
BÄSTA VALACK JUGUETON CXXXVII
190101002312751
977200001438218

RAFAEL CONDE
GALLARDO
1900000136
ANN-CHARLOTTE
JOHANSSON
49G0005859
BÄSTA SVENSKFÖDDA P.R.E. 2011 INVICTA S
7240151002SE152
752098100479602
MARIANNE SUNDÉN
4900052269
MARIANNE SUNDÉN
4900052269

BÄSTA HANDLER 2011

PAULO BASTOS

SCHEHERAZADE
1901010024SE00
Gångartsvinnare i sektion 11 a
ARMAS VELEÑO
190101002314552
Gångartsvinnare i sektion 12 a

Foto om inte annat anges: Beltrads Foto www.beltrad.se
Det är inte tillåtet att i något sammanhang låna fotgrafens bilder för publicering, gäller även för publicering på egen hemsida!


Delfinus

HINGST CHAMPION & RESERV CHAMPION BÄSTA RIDPROV -- DELFINUS

Jubon

HINGST CHAMPION RIDPROV & RESERV HINGST CHAMPION - JUBON

Esperanza XXX

STO CHAMPION - ESPERANZA XXX

Estepeña XXV

RESERV STO CHAMPION - ESTEPEÑA XXV

Corazon de Codicioso

UNGHINGST CHAMPION - CORAZON DE CODICIOSO

Codicioso Ley

RESERV UNGHINGST CHAMPION - CODICIOSO LEY

Castizo Belleza

UNGSTO CHAMPION - CASTIZO BELLEZA

Elegancia F

RESERV UNGSTO CHAMPION - ELEGANCIA F

Armas Veleño

CHAMPION BÄSTA GÅNGARTER ÄLDRE - ARMAS VELEÑO

Carrera IV

CHAMPION BÄSTA GÅNGARTER UNG - CARRERA IV

Invicta S

BÄSTA SVENSKFÖDDA P.R.E. 2011
- INVICTA S


Paulo Bastos

BÄSTA HANDLER 2011 - PAULO BASTOS


Jugueton CXXXVII

BÄSTA VALACK - JUGUETON CXXXVII


Foto om inte annat anges:Foto om inte annat anges: Beltrads Foto www.beltrad.se
Det är inte tillåtet att i något sammanhang låna fotgrafens bilder för publicering, gäller även för publicering på egen hemsida!

 

 
www.swedisheventpre.se
Copyright © 2009 Evenemangskommittén - Pura Raza Española                   .info@swedisheventpre.se